Dostępne kursy

Nauka o ruchu ciał

Tutaj znajdziesz zadania i problemy z I działu nauczania fizyki w szkole.

Zadania i problemy dotyczące elektryczności statycznej

Zadania i problemy dotyczące zasad dynamiki.