Available courses

Tutaj znajdziesz podstawowe informacje dotyczące problemów algorytmicznych. 

Zadania i problemy z elektromagnetyzmu

Zadania i doświadczenia dotyczące optyki geometrycznej.

Zadania i doświadczenia dotyczące pracy, mocy i energii mechanicznej.

Kurs do działu "Niektóre właściwości fizyczne ciał"

Zadania i doświadczenia dotyczące prądu elektrycznego

Nauka o ruchu ciał

Tutaj znajdziesz zadania i problemy z I działu nauczania fizyki w szkole.

Zadania i problemy dotyczące elektryczności statycznej

Zadania i problemy dotyczące zasad dynamiki.