Available courses

Zadania i doświadczenia dotyczące pracy, mocy i energii mechanicznej.

Zadania i problemy dotyczące elektryczności statycznej

Kurs do działu "Niektóre właściwości fizyczne ciał"

Zadania i doświadczenia dotyczące prądu elektrycznego

Tutaj znajdziesz zadania i problemy z I działu nauczania fizyki w szkole.